عضویت در خانه معدن ایران

عضویت در خانه معدن ایران


خانـه معـدن ایـران
در اجرا بند "ک" ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و به استناد صورتجلسه مورخ 18/9/81 مجمع عمومی موسسین " خانه معدن ایران" و صورتجلسه مورخ 11/10/81  هیئت مدیره خانه معدن موصوف به خانه معدن ایران تأسیس و تحت شماره 163  و به تاریخ 12/10/81 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده است.
شرایط عضویت در خانه معدن ایران:
 
اعضاء خانه معدن ایران در سه گروه دسته بندی می شوند.
 
اعضاء اصلی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده، صادر کننده و صنعتگر معدنی کشور، با تقاضای قبلی و تصویب هیئت مدیره می توانند پذیرفته شوند.
اعضاء وابسته: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکلهای صنفی و تخصصی مرتبط با معدن و صنایع معدنی می توانند به عضویت وابسته خانه معدن پذیرفته شوند.
اعضاء افتخاری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیتها و تحقیقات آنها در جهت تحقق اهداف خانه معدن باشد، می توانند به عضویت افتخاری خانه معدن درآیند.
 
مدارک لازم جهت عضویت در خانه معدن ایران:
تکمیل فرم درخواست عضویت ( در صورتیکه متقاضی دارای شخصیت حقوقی باشد، لازم است مشخصات نماینده شخص حقوقی در فرم تکمیل گردد.)
فتوکپی شناسنامه دارنده کارت
یک قطعه عکس 4×3 دارنده کارت
فتوکپی فیش پرداختی به مبلغ 30.000.000 ریال برای اشخاص حقوقی و حقیقی به حساب شماره 0134008881 بانک تجارت شعبه استاد نجات‌اللهی جنوبی کد 157  بنام خانه معدن ایران.
برای دریافت فایل شرایط عضویت اینجا را کلیک کنید


 
برای دریافت فرم عضویت اینجا را کلیک کنید