قوانین معدنی


1- قانون معادن

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید.

برای مطالعه ترجمه قانون معادن ایران اینجا را کلیک کنید.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن مصوب 1392

 

2- آیین نامه اجرایی قانون معادن

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید.

 

3- قانون اصلاح قانون معادن

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید.

 

4- نظام مهندسی معدن

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید.

 

5- نحوه اجرای ماده 8 قانون معادن و ماده 21 آیین نامه اجرایی

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید. 

 

6- دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع معدنی و فلزی

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید. 

 

7-راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی و نما

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

8-دستورالعمل فنی ترابری در معادن

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

9-دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

10- دستورالعمل ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

11- دستورالعمل تهیه نقشه های استخراجی معدن

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

 12_ ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن

 

 

طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات موادی از آن

 

 

 

برای مشاهده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم اینجا را کلیک کنید.

 

 

تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 1394/7/12