"کارگاه آموزشی " آشنایی با روش های آنالیز دستگاهی

در کارگاه آگاه سازی در مورد سازه های ضعیف و روشهای مقاوم سازی با مصالح برتر، ابتدا مفاهیم اصلی زلزله شناسی به همراه ایمنی در برابر آن ذکر شده است. با یادگیری مفاهیم پایه به این بررسی می رسیم که آیا با علم امار و احتمالات لرزه های هتگی قابل ...

نمایشگاه تخصصی معدن

2 الی 4 اسفند ماه 1396 ساعت بازدید: 17 الی 22
  • 1
  • 2