اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی خانه معدن استان کرمان

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی خانه معدن استان کرمان

1396/10/20

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی خانه معدن استان کرمان

باستحضار می رساند جلسه مجمع عمومی خانه معدن استان کرمان جهت انتخاب هیئت رئیسه خانه معدن آن استان, در روز چهارشنبه 1396/10/27 راس ساعت 10 صبح در محل سازمان صنعت, معدن و تجارت استان با حضور جناب آقای مهندس بهرامن رئیس محترم خانه معدن ایران, جناب آقای مهندس طبیب زاده رئیس محترم اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی کرمان و جناب آقای حسینی نژاد ریاست محترم سازمان صنعت, معدن و تجارت کرمان برگزار می گردد.

 از کلیه فعالان معدنی آن استان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

با تشکر
خانه معدن ایران