/assets/media/image/news/e2ae835bd1294d2e90a0a4c94037d388.jpg

1396/10/20

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی خانه معدن استان کرمان

 از کلیه فعالان معدنی آن استان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

با تشکر
خانه معدن ایران