/assets/media/image/news/10b8cfa304a54ce8b556a24bd0cfd9e6.jpg

1397/11/17

حضور خانه معدن ایران در سمینار "اثر بخشی و کارایی مدیریت دانش در تشکل ها در محل اتاق بازرگانی ایران

🔰حضور خانه معدن ایران در سمینار "اثر بخشی و کارایی مدیریت دانش در تشکل ها در محل اتاق بازرگانی ایران/

این سمینار روز دوشنبه 15 بهمن 1397 از ساعت 14-18 در محل اتاق بازرگانی تهران و با محوریت ✳️کاربردهای مدیریت دانش در انجمن ها و شرکت های کوچک و متوسط برگزار گردید.

🔻دانش از جنس اطلاعات است اما یک ویژگی کلیدی هم دارد و آن اقدام است. مدیر یا مهندس دانش تجربه و اطلاعات افراد حاضر در یک جلسه را بسته بندی کرده و جمع بندی و تحلیل می نماید.
اساسا تجربه افراد حاضر در یک جلسه بسیار ارزشمند است و مدیر دانش می تواند به کمک آن خلاهای دانشی یک سازمان را برطرف نماید.

🔻برخی از مسائل دانشی که در کمیته ها با آن مواجه ایم عبارتند از:
1- حجم زیاد اطلاعات
2- نود یا عدم دسترسی به دانش
3- خروج دانش با ریزش اعضا
4- صرف زمان زیاد جهت جست و جوی اطلاعات

🔻اما برخی چالش های دانشی نیز که در جلسات کمیته ها وجود دارند عبارتند از:
1- پاسخ یک مشکل را کدام یک از اعضا می دانند؟
2- آیا منابع بیرونی دانش (مشتریان، پیمانکاران و ...) را نیز جست و جو و نگه داری نماییم؟
3- ایا می دانیم هم نشینی زقبا منجر به سینرژی دانش می گردد؟
4- آیا می دانیم با از دست رفتن هریک از اعضا چه قدر سرمایه از بین می رود؟
5- چه قدر زمان برای دانش تکراری صرف کرده ایم؟
6- کمیته ها چه چیزهایی را نمی دانند؟

✳️دانش دوره عمر دارد. یعنی امکان دارد دانش دیروز به در امروز مانخورد.

🔻در یک جمله تعریف مدیریت دانش یعنی بدانیم چه می دانیم و چه باید بدانیم و برای رسیدن به نادانسته ها چه باید بکنیم؟ دانش پنهان افراد یک سرمایه فردی است اما دانش آشکار می تواند یک سرمایه سارمانی باشد.

در بسیاری از سازمان ها، به دلیل ترس از رقبا و حفظ مزیت های رقابتی، پلتفرم های انتقال دانش وجود ندارد، البته محرمانگی و حفظ دانش می تواند بسیار اهمیت داشته باشد اما نباید از انتقال صحیح دانش به افراد دیگر واهمه ای داشت.

🔻در ادمه این جلسه نیز تجریه موفق اتحادیه فلزکاری ژاپن در بکارگیری مدیریت دانش بررسی و تحلیل گردید.


🔻برای تبدیل دانش در هر سازمان چهار حالت را می توان پیشنهاد داد:

❇️از دانش ضمنی به دانش ضمنی ( اجتماعی کردن (Socialization)): در این حالت افراد از طریق ایجاد تعامل سعی دارند مستقیما" دانش ضمنی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. نکته درخور توجه این است که شخص قادر است بدون استفاده از زبان، دانش ضمنی را دریافت کند. مثلا" از طریق ارتباط رودررو.
❇️از دانش صریح به دانش صریح (ترکیب (Combination)): دومین حالت تبدیل دانش بدنبال ترکیب کردن بخش های مختلف دانش آشکار نگاه داشته شده توسط اشخاص و در نتیجه ارائه شکلی نو و جدید است. مثلا" اطلاعات مختلف در یک زمینه خاص را از بخش ها و دپارتمان های مختلف سازمان گرفته و جمع آوری کنیم و در یک گزارش واحد بگنجانیم.
❇️از دانش ضمنی به دانش صریح (برونی سازی (Externalization)): کدگذاری و رمزبندی تجربه و بینش به شکلی که قابل استفاده توسط دیگران باشد. مثلا" از طریق گفتگو و پرسش و پاسخ، دانش ضمنی خود را به شکل ملموس درآوریم.
❇️از دانش صریح به دانش ضمنی (درونی سازی (Internalization)): زمانی که افراد دانش صریح خود را نهادینه کرده و به اشتراک می گذارند و سپس از آن برای وسعت بخشیدن به دانش ضمنی خود و تجدید نظر در آن استفاده می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانبد به آدرس http://www.pouyeshgaran.org/fa/ مراجعه فرمایید.