/assets/media/image/news/072aa6a9c8e040fc93174dece2b67b6b.jpg

1397/08/16

حضور خانه معدن ایران در هشتمین نمایشگاه معدن، تونلسازی، تجهیزات و ماشین الات سنگین راهسازی و معدن ترکیه

کلیه اعضا محترم خانه معدن ایران می توانند بروشورها و کاتالوگهای خود را جهت قرارگیری در محل غرفه خانه معدن ایران در این نمایشگاه به دبیرخانه خانه معدن ایران ارسال فرمایند.

برای مطالعه جزئیات بیشتر، به فایل پیوست مراجعه فرمایید.