/assets/media/image/news/0e135a3c7e014769967cd0925152fa3f.jpg

1396/03/24

حضور روسای خانه معدن استان‌ها در نشست آموزش معادن کشور/ افزایش مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌های مهارتی

خانه معدن ایران در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌های مهارتی از روسای خانه معدن استان‌ها خواست تا در نشست آموزش معادن کشور سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای حضور بهم برسانند.

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، جلسه‌ای اخیرا با محوریت بررسی فرآیند همکاری آموزشی در سال 1395 با نگاه آسیب شناسانه و تمدید تفاهمنامه همکاری آموزشی در سال1396 بین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران برگزار شده است.

در همین رابطه، با توجه به اهمیت آموزش در بخش معدن قرار شده در جلسات بعدی نیز روسای سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و خانه معدن استان‌ها در این نشست‌ها حضور داشته باشند.

با توجه به اهمیت این نشست، خانه معدن ایران انتظار دارد تمامی روسای خانه معدن استان‌ها در این جلسه حضور داشته باشند تا با مشارکت خود در این نشست در راستای ارتقای آموزش در بخش معدن، کیفیت خدمات آموزشی، جذب مشارکت بخش خصوصی در امر آموزش های مهارتی گام جدی برداشته شود.

بر اساس این گزارش، جلسه هماهنگی آموزش معادن کشور در بخش معدن روز سه‌شنبه 96.3.30 ساعت 14 به صورت ویدیو کنفرانس در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار می‌شود.