/assets/media/image/news/f66b7800b9b645f0b4e719445ce335a5.jpg

1396/11/22

درجلسه کمیته محیط زیست خانه معدن ایران چه گذشت؟

دکتر محمد یزدی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست
 دکترشیردم ریاست دانشگاه محیط زیست
خانم دکتر مبرقعی،معاون پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی
دکتر سلاجقه رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و رئیس سابق سازمان جنگل ها و مراتع و رئیس سابق دانشکده منابع طبیعی
آقای مهندس اقتدار،معاون محترم دفتر زیستگاههای وامور مناطق سازمان مخیط زیست
 خانم مهندس ملکی کارشناس محترم دفتر زیستگاهها وامور مناطق سازمان محیط زیست

درابتدای جلسه، دکتر کنی گزارشی جامعی از عملکرد کمیته محیط زیست خانه معدن ایران طی سالهای گذشته ارائه نمودند.

مهندس بهرامن ضمن تشکراز حضور کارشناسان محترم بخش محیط زیست درخانه معدن ایران گفت:

 از آنجاییکه فعالیت های معدنکاری، از تهدیدهای اساسی برای محیط زیست تلقی می شود و از آنجا که با وجود اتخاذ سیاستهای جدید در کشور در جهت لزوم بهره برداری بیشتر از منابع معدنی باید گام برداریم لذا نیاز به گسترش فضاهای ارتباطی،علمی ،تخصصی،تجربی و... دراین زمینه بین سیاستگذاران عرصه معدنی درکشور و سیاستگذاران محیط زیست کشوری بسیار محسوس است تادر صورت کنترل تمامی موارد بطور کاملا مهندسی شده بتوان تا حدودی در حفاظت و احیای خاک ارزشمند کشورمان کوشا باشیم.
بهرامن خاطرنشان کرد که هدف این کمیته در این دور جدید ،چگونگی رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای معدنکاری است که نیازمند وجدان بیدار و آگاه جامعه معدنی و محیط زیستی بطور توامان است.
 
رییس خانه معدن ایران پیشنهاد داد تا:
با توجه به تنوع مشکلات و معضلات زیست محیطی ، منابع مختلف الاینده محیط زیست، در بخش معادن کشور لازمست در جلسات بعدی کارگروههای تخصصی فرعی در بحث آلودگی ناشی از سدهای باطله ،هوا و صوت، آب فاضلاب و .... تشکیل شود و موضوعات و معضلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای معدنی مطروحه در ابتدا در کارگروههای تخصصی و کارشناسی بررسی و موضوع در ادامه جهت تصمیم گیری نهایی در کمیته محیط زیست خانه معدن ایران مطرح گردد و تنها در این صورت است که خروجی جلسات کمیته از نظر اجرایی دارای توجیهات لازم خواهد بود.
 
مهندس حمیدی انارکی نیز در ادامه به لزوم رعایت ضوابط زیست محیطی توسط فعالان معدنی اشاره کرد وابراز امیدواری کرد با توجه به همدلی تبادل نظر کارشناسی ، در آینده بتوانیم هم بدرستی فعالیتهای معدنکاری را دنبال کنیم و هم در احیای محیط زیست کوشا باشیم.

 گفتنی است ، این جلسه در ادامه به اعلام نکته نظرات کارشناسی در جهت چگونگی بهبود روند اجرایی فعالیت های کمیته محیط زیست پرداخت.


📆چهارشنبه 18بهمن1396