/assets/media/image/news/53109e1edeb258f148e498439a045f5f1d5d.jpg

ایرنا

1396/12/23

رشد 53 درصدی صدور پروانه اکتشاف معدن در 10 ماه امسال

به گزارش عصر سه شنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان صدور پروانه های اکتشاف معادن از آغاز فروردین تا پایان دی امسال 937 فقره بود اما در مدت مشابه پارسال 612 فقره پروانه اکتشاف صادر شد.
برپایه این گزارش، در مدت یادشده 401 فقره گواهی کشف و 581 پروانه بهره برداری صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (454 فقره گواهی کشف و 701 پروانه اکتشاف)، به ترتیب 11.7 درصد و 17.1 درصد کاهش یافت.
همچنین میزان سرمایه مجوزهای صادر شده برای گواهی کشف در این مدت، 594 میلیارد و 700 میلیون ریال بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 1395 (450 میلیارد ریال)، 32.1 درصد رشد کرد.

** اشتغال
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد میزان اشتغال آفرینی پروانه های بهره برداری معدن صادر شده در 10 ماهه امسال، چهار هزار و 622 نفر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال (سه هزار و 23 نفر)، حاکی از رشد 52.9 درصدی است.
میزان حقوق دولتی وصول شده در این مدت با رشد 72.7 درصدی، به حدود 6 هزار و 189 میلیارد ریال رسید.
برپایه گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی بخش معدن در نیمه نخست امسال 4.2 درصد بود.