/assets/media/image/news/71d4d8c505e94e4eb8b91f3a2ae5daebc1.jpg

ایرنا

1396/10/23

رشد 71 درصدی پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در مهرماه

بررسی خبرنگار ایرنا از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد این میزان در شهریورماه 2 هزار و 208 میلیارد و 100 میلیون بود.
بنابراین در مهرماه شاهد پرداخت 904 میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیلات بیشتر به شرکت های دانش بنیان بودیم.
با توجه به پرداخت سه هزار و 113 میلیارد ریال تسهیلات، سهم هر کدام از شرکت های دانش بنیان به طور متوسط 25 میلیارد و 500 میلیون ریال می شود.

جزییات پرداخت ها
در مهرماه امسال بانک های دولتی 275 میلیارد و 100 میلیون ریال، بانک های خصوصی شده 2هزار و 149 میلیارد و 500 میلیون ریال و بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری 688 میلیارد و 400 میلیون ریال به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداختند.
در این مدت بانک های ملت و صادرات به ترتیب با یک هزار و 421 میلیارد و یکصد میلیون و 646 میلیارد و 500 میلیون ریال بالاترین پرداخت تسهیلات را به شرکت های دانش بنیان داشتند.

** مانده تسهیلات اعطایی
مانده کل تسهیلات اعطایی به 955 شرکت دانش بنیان در پایان مهرماه 35 هزار و 718 میلیارد و 400 میلیون ریال است (میانگین به هر شرکت 37 میلیارد و 400 میلیون ریال).
بیشترین مانده به بانک های صادرات (هفت هزار و 421 میلیارد و 300 میلیون ریال)، ملت (6 هزار و 631 میلیارد و 200 میلیون ریال) و (صنعت و معدن 6 هزار و 279 میلیارد و 600 میلیون ریال) تعلق دارد.
مانده مطالبات غیرجاری 2 هزار و 364 میلیارد و 100 میلیون ریال (متعلق به 113 شرکت) است که معادل 6.6 درصد کل مانده تسهیلات می شود.
مانده مطالبات غیرجاری نیز شامل یک هزار و ۵۹ میلیارد و 900 میلیون ریال (51 شرکت) سررسید گذشته، 584 میلیارد و 200 میلیون ریال (36 شرکت) معوق و 720 میلیارد ریال (26 شرکت) مشکوک الوصول است.
بر اساس اطلاعات استخراج شده، تسهیلات پرداختی از اسفند پارسال تا مهرماه امسال به 20 هزار و 602 میلیارد و 900 میلیون ریال رسید.
فقط در اسفندماه گذشته سه هزار و 936 میلیارد و 700 میلیون ریال به شرکت های دانش بنیان پرداخت شد.
سه هزار و 480 میلیارد و 400 میلیون ریال نیز سهم پرداختی در مردادماه امسال بود.
بنابراین از اسفندماه پارسال، میزان پرداخت تسهیلات در مهرماه امسال، جایگاه سوم را از آن خود کرد.
به گزارش ایرنا، بنا به ماده1 قانون حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراع ها مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، شرکت‌ها و موسسه های خصوصی یا تعاونی که برای هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود، دانش بنیان نام دارند.
بنا به آیین نامه اجرایی این قانون که مصوب1391 هیات وزیران است، شرکت ها و موسسه هایی که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می کنند، دانش بنیان محسوب می شوند.