/assets/media/image/news/62668cd7918e40f89da623ad3238435a.jpg

ایمیدرو

1396/10/20

انتصاب مدیرعامل جدید صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان ضمن تقدیر از زحمات محمد رضا عربی مزرعه شاهی، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره سابق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، فرید دهقانی را به این سمت منصوب کرد.
دهقانی پیش از این، عضو هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، مدیر معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز سرپرست دفتر انرژی صنعت و معدن این مرکز بود.