تصویب ۹ طرح پژوهشی- کاربردی ایمیدرو در حوزه معدن و صنایع معدنی

تهران- ایرنا- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال گذشته ۹ طرح پژوهشی- کاربردی را در حوزه معدن و صنایع معدنی تصویب کرده و در مرحله انعقاد قرار داده است.

به گزارش ایرنا از ایمیدرو، این سازمان در بخش آموزش، پژوهش و فناوری، ۱۶۱ میلیون و ۲۲۶ میلیون ریال هزینه کرد که مشتمل بر طرح های پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی، حمایت از سه همایش، ۲ کتاب تخصصی و یک مقاله بود.

طی سال گذشته، سه طرح در کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو به مبلغ چهار هزار و ۲۹۳ میلیارد ریال تصویب شد که تامین اعتبار آنها از محل ماده ۱۷ اساسنامه سازمان مورد تایید کمیته بررسی درخواست ها قرار گرفت.

از دیگر اقدامات دیگر انجام شده در سال ۱۴۰۲، بررسی و تصویب نیازهای پژوهشی و پیشنهادهای پژوهشی در کمیته تخصصی پژوهش و کمیته بررسی درخواست ها و نیز فراخوان ۲۰ طرح پژوهشی در سامانه ساتع، بخش دیگری از اقدامات این حوزه بود.

بنا بر این گزارش، از جمله دستاوردهای ایمیدرو در سال ۱۴۰۲ در حوزه پژوهش، برگزیده شدن به عنوان کارفرمای برتر از سوی وزارت علوم، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در هفته پژوهش بود.

نظر:

پاسخ: